Obecní úřad VĚLOPOLÍ
Vělopolí čp. 48
739 59
tel: 558 694 359, 777 748 068
email: urad@velopoli.cz


zpět

Střednědobý výhled rozpočtu SOPS na 2018-2020


14.09.2017 11:47 

Střednědobý výhled rozpočtu Sdružení obcí povodí Stonávka na 2018 -2020 je zveřejněn na internetových stránkách 

 http://www.stonavka.cz/dokumenty[308]-[cz]-dok[18765]-strednedoby-rozpoctovy-vyhled-sdruzeni-obci-povodi-stonavky-obdobi-2018---2020 a k nahlédnutí v kanceláři společnosti STONAX, Třanovice1