Obecní úřad VĚLOPOLÍ
Vělopolí čp. 48
739 59
tel: 558 694 359, 777 748 068
email: urad@velopoli.cz


zpět

Upozornění


05.06.2017 09:13 Upozornění

1. Žádáme občany, aby pytle s plastem a papírem navezli během 05.06.2017 na stanoviště tříděného sběru u autobusové zastávky Janík a OÚ. V úterý 06.06.2017 v ranních hodinách začíná svoz pytlů. Další svoz bude až za čtyři týdny, viz. kalendář svozů.

2. K 30.06.2017 končí splatnost místního poplatku za psa. Občané, kteří poplatek doposud neuhradili, prosíme o urychlenou platbu. Poplatek za domovní odpad je splatný do 30.09.2017.

3. Myslivecký spolek "Černá" Střítež - Vělopolí prosí o spolupráci při ochraně srnčí a zaječí zvěře během senosečí. Před započetím sečení žádají o zaslání SMS na tel. číslo: 731 004 894 nebo 736 773 568 - v rámci možností projdou myslivci sečený úsek s pejsky.