Obecní úřad VĚLOPOLÍ
Vělopolí čp. 48
739 59
tel: 558 694 359, 777 748 068
email: urad@velopoli.cz


informace pro turisty
zpět

Vělopolské dýňobraní


13.10.2019 20:57 Vělopolské dýňobraní
Dne 5. října zahrádkáři ve Vělopolí uskutečnili pro místní občany podzimní posezení s výstavou. Letošní rok nebyl moc příznivý pro ovoce ani zeleninu, ale dýním a různým tykvím se dařilo. To byl důvod, proč jsme naši malou výstavu a celou akci zaměřili na dýně. Vystavovali jsme kolem 20 různých odrůd a bylo možno si je nejen prohlédnout, ale i ochutnat. Součástí dýňobraní byla také soutěž o nejlepší dýňovou polévku. Po degustaci všech 7 soutěžních polévek, bylo obtížné vybrat tu nejlepší, protože všechny byly výborné. Pro děti jsme připravili malou výtvarnou dílničku a velké díky patří Pony klubu Vělopolí za projížďku na koních. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci celé akce. Díky také patří nejen soutěžícím, ale také občanům, kteří si udělali čas a přišli se podívat, neboť smyslem akce je sejít se a navzájem se poznávat. Další informace o činnosti ČZS Vělopolí najdete na stránkách obce Vělopolí a na facebookových stránkách Svaz zahrádkářů Vělopolí.
Zahrádkáři z Vělopolí