Obecní úřad VĚLOPOLÍ
Vělopolí čp. 48
739 59
tel: 558 694 359, 777 748 068
email: urad@velopoli.cz


informace pro turisty

Zásady poskytování dotací na DČOV včetně žádosti

01.06.2020 09:25
 
doc.png
 

Seznam výrobců domovních čistíren odpadních vod s certifikátem

29.04.2020 10:36
 
doc.png
 

Situační výkresy

29.04.2020 09:08
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png
 

Průvodní souhrnná zpráva

29.04.2020 08:54
 
pdf.png pdf.png pdf.png
 

Výkresová dokumentace

29.04.2020 08:21
 
pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png pdf.png